سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدسعیداله مرتضوی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران، اهواز،
علی سعیدیان – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران، اهواز،
مهدی بغدادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران، اهواز،
سیدمیثم عزتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه،

چکیده:

این مقاله روشی جدید، برای حل مسأله در مدار قرار گرفتن واحدهای تولید ارائه میکند که شامل مزارع تولید برق بادی باشند. به منظور ارزیابی دقیقتر از ذخیره مورد نیاز سیستم، علاوه بر دسترس ناپذیری واحدهای تولیدی، عدم قطعیت در تولید واحدهای بادی و شاخصهای احتمال از دست دادن بار و انرژی تأمین نشده نیز در نظر گرفته شده است، این قیود در رویکردی جدید با استفاده ازحلکننده غیرخطی حل گردیدهاند. روش ارائه شدهبر روی شبکه تست ۸ شینه نمونه اجرا و نتایج حاصله تحلیل شده است