سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی طایفی – پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
آیدین محمدی – پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
آوا شاهرخی – پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
محمدعلی فارسی –

چکیده:

بازیابی و فرود ایمن محمولهها از جمله موضوعهای کلیدی در توسعه تکنولوژیهای هوافضایی میباشد. بعد از انتخاب سیستم بازیابی برای یک ماموریت مشخص لازم است برنامهریزی دقیقی برای عملکرد به موقع زیرسیستمها در فاز بازگشت به جو و فرود بر روی زمین صورت پذیرد. در این رابطه ، شبیهسازی پرواز به عنوان ابزاری کارآمد در طراحی سناریوی پروازی به کار گرفته میشود. در این مقاله به برنامهریزی ماموریت بازگشت به جو برای محموله یک راکت کاوش با کمک نرمافزار شبیهسازی پرواز پرداخته میشود. سیستم بازیابی شامل دو چتر (چتر ترمزی و چتر فرود) می باشد که قرار است محموله را سالم به زمین بنشاند. برای عملکرد موفق، محدودیت های پروازی متعددی برای محموله و سیستم بازیابی وجود دارد که لازم است به طور همزمان در برنامهریزی ماموریت در نظر گرفته شوند