سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمجدالدین زندوی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران
عقیل حیاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سیستم حرکتی شهرهای امروز دنیا بیشتر سوارهمدار هستند و کمتر دیده می شود که نظام حرکتی یک شهر بر پایه اصول مربوط به پیاده و پیادهروی نظم یافته باشد. مشکلات شهرنشینی و سختی درآمدوشد پیاده، در قرون اخیر باعث پیدایش تحولات جدیدی در برنامه ریزی شهری حاضر شد و زون پیاده حداقل در چند کشور پیشرفته با توجه به ویژگی های ذاتیش به مهم ترین بحث مدیریت شهری تبدیل گشته است. یکی از بهترین شیوههای طراحی معابر که ویژگی فوق را نیز در بر داشته باشد، طراحی با تکیه بر قوانین واستانداردهای موجود می باشد. در کشور ما طراحی پیادهروها کمتر با موازین قانونی و استانداردهای موجود وفق داده شده است. در این نوشته سعی بر آن است که استانداردهای مرتبط با پیاده و پیادهروی را بررسی نماید تا چهارچوبی کلی برای طراحی مسیرهای پیاده را مشخص کند.