سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید یحیی صفوی – دانشیار دانشگاه امام حسین(ع)
پژمان امید بهاری – دانشگاه امام حسین(ع)
سید مهدی حسینی – دانشگاه امام حسین(ع)
یاشار رحیمی اقدم – دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده:

کشور ایران در جنوب غرب آسیا واقع شده است، جزایر متعدد آن یکی از جلوههای قابل توجه این کشور پهناور می باشند که هر کدام از توانمندیهای بالقوه ای برای توسعه برخوردار میباشند. جزیرهی قشم بزرگ ترین جزیره خلیج فارس است که دارای مساحتی حدود ۱۵۰۰ کیلومتر مربع میباشد و در تنگه هرمز قرار دارد. این جزیره دارای توانمندیهای طبیعی، فرهنگی و مردم شناختی با ارزشی است. قشم به عنوان بزرگ ترین جزیره کشور، به تنهایی از ۲۳ کشور دنیا بزرگتر، است. با این حال متأسفانه هنوز تا توسعه پایدار فاصله دارد و این در حالى است که در همین همسایگى کشور ایران، میلیاردها دلار براى احداث جزایر مصنوعى هزینه می شود. بر این اساس در این پژوهش از برنامهریزی راهبردی که روشی نظام یافته جهت اخذ تصمیمات و اجرای فعالیتها محسوب م یشود، برای توسعه هرچه بیشتر این جزیره، بهره گیری شده است بدین صورت که در تحلیل برنامه ریزی راهبردی جهت ارائهی راهکارهای مدیریتی از روش برنامه ریزی راهبردی SWOT که مبتنی بر شناسایی نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی) و فرصتها و تهدیدات (عوامل خارجی) می باشد، استفاده شده و حاصل آن به صورت جداول خلاصه تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی ارائه گردیده است. با تجزیه و تحلیل نهایی، راهبردهایی در چهار طبقه جهت توسعه اقتصادی- اجتماعی جزیره قشم، تنظیم و ارائه شده است.