سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدصادق جوادی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران- ایران
حسن منصف – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران- ایران

چکیده:

مسئله به مدار آمدن واحدها ۱ یکی از مهمترین برنامه های اقتصادی در سیستم قدرت به شمار می رود. در سیستم های قدرت مدرن و سنتی، علاوه بر اقتصادی بودن این برنامه – ریزی، مسئله امنیت در بهره برداری از واحدها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است . بنابراین بهره برداری سیستم قدرت بامسئله ورود و مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیت شبکه ۲ روبرو است . مسئله مشارکت واحدها به صورت یک مسئله بهینه سازی با هدف تعیین وضعیت روشن و خاموش بودن واحدها و سطح بهینه تولید واحدها تعریف می شود . در این مقاله به معرفی ق یود و تابع هدف مسئله SCUC پرداخته و در نهایت، الگوریتم پیشنهادی بر روی یک شبکه نمونه ارزیابی میگردد.