سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سحر مسگران – دانشگاه بیرجند
حسن حسن پور – دانشگاه بیرجند

چکیده:

روش برنامهریزی آرمانی فازی برای مساله ی حمل و نقل با آرمان های فازی چندگانه هنگامی که از آرمان ها از اهمیت یکسان برخوردارند دراین مقاله مورد بحث قرارگرفته است برای حل مدل پیشنهاد شده از توابع عضویت خطی و هایپربولیک استفاده شدها ست.