سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید سلیمانی – گروه کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی

چکیده:

انسان ها درزندگی روزانه برای برقراری ارتباط راحت تر با یکدیگر از فرمانهای اشاره ای دست به کرات استفاده می کنند استفاده از این نوع اشاره ها آنقدر ساده و کاربردی است که شاهد پدیدآمدن زبانی به نام زبان اشاره هستیم زبان اشاره وسیله ارتباطی برای افرادی است که قادربه شنیدن نیستند و یا درمحیطی قراردارند که به دلایلخاص محیطی مجبور به استفاده از این زبان هستند این زبان مجموعه ای از ژست ها و حرکات است که می توان با آنها حروف کلمات و یا اعدادرا بیان کرد درسالهای اخیر با پیشرفت روزافزون علم وسایل کنونی ارتباط با ماشین ها دیگرجوابگوی نیازهای جدید بشری نبوده و طراحان در پی بوجود آوردن وسایل ارتباطی جدید برای این منظور هستند دراین مقاله نحوه شناسایی و تشخیص حرکات دست به منظور برقراری ارتباط با ماشین ها مورد بررسی قرارمیگیرد بدین صورت که با استفاده ازتکنیکهای بینایی ماشین دست انسان درتصویرمشخص می شود سپس ویژگیهای با خصوصیات منحصر بفرد برای هراشاره از تصاویر استخراج می گردد.