سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شکوفه نظری – گره کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان
مسعود آزادی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

دربحث امنیت مسیریابی هدف برقراری مسیری است که عاری از هرگونه گره مهاجم و مخرب باشد اگرچنین مسیری برپا شود انتقال داده یک دغدغه کوچک محسوب میشود درپروتکلهای پیشین امنیت مسیریابی شبکه های mobile AD HOC مانند SRDP گره های میانی نیز درعملیات اعتبار سنجی مسیر دخیل هستند استفاده از گره های میانی برای تایید سلامت مسیر اگرچه درجه بالایی از امنیت را تضمین می کند اما از طرفی حجم محاسبات دراین روش بالاست و پهنای باند اضافی مورد استفاده قرار میگیرد از طرفی هزینه ی اعتبار سنجی نسبت به طول مسیر افزایش می یابد و درنتیجه با افزایش مصرف انرژی مواجه خواهیم بود بنابراین بهتر است برای کاربردهایی که سرعت نسبت به امنیت از اهمیت بیشتریبرخوردار است و منابع کافی دراختیار نیست از روش پیشنهادی این مقاله استفاده شود دراین روش تنها از گره های انتهایی برای اعتبارسنجی مسیر استفاده می شود هدف از دخیل نکردن گره های میانی افزایش سرعت مسیریابی کاهش سربار محاسباتی و ذخیره های پهنای باند و کاهش هزینه های بازبینی است.