سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

زهرا رحیم خانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان

چکیده:

منطقه ی خلیج فارس همواره به عنوان یکی ازمناطق مهم امنیتی، راهبردی و اقتصادی در نظام بین الملل از جایگاه ویژه ای برخو ردار بوده است . امروزه با اکتشاف نفت، و با توجه به نقش اساسی آن در اقتصاد جهانی، برقراری امنیت در این منطقه نگرانی و دغدغه ی اصلی کشورهای منطقه و جهان است . بی شک با توجه به بافت دولت های منطقه ی و وضعیت سرزمینی و جغرافیای سیاسی خلیج فارس امنیت منطقه ای مبت نی بر همکاری بین دولت های منطقه، مناسب ترین روش برای تأمین امنیت خلیج فارس و یکی از راهبردهای اصلی ایران در مواجهه با تهدیدات نوظهور و خنثی نمودن سیاست دشمنان است. البته این مهم نیز حاصل نمی شود، مگر با به کارگیری شیوه های گوناگون اعتمادسازی متقابل بین دولت های منطقه برای رفع سوءتفاهمات که وظیفه ی سران کشورهای منطقه است