سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی کاویانپور سنگنوء –
مهدی شیری –
سید رضا موسوی حرمی –
اسدالله محبوبی –

چکیده:

میدان نفتی منصوری یکی از میادین واقع در فروافتادگی دزفول شمالی است که در حدود ۶۰ کیلومتری جنوب اهواز قرار گرفته است سازند آسماری که به عنوان جوانترین و مهم ترین مخزن هیدروکربونی ایران از اهمیت بالای برخوردار است در این میدان با دو بخش ماسه سنگی و کربناته گسترش دارد . در بخش کربناته فرایند دولومیتی شدن به طورعمده این سازند را تحت تاثیر قرارداده و باعث تغییر درمیزان تخلخل شده است . از آنجایی که دولومیت در مقایسه با سنگ های آهکی پایداری و مقاومت بیشتری در حین تدفین دارد و نفوذپذیری و تخلخل خود را بهتر حفظ می کند لذا می تواند نقش موثر ی در افزایش کیفیت مخزنی ایفا کند. دولومیت های سازند آسماری از انواع مختلفی تشکیل شده اند شامل : دولومیکریت ها ، دولومیکرواسپاریت ها ، دولومیت های دانه شکری ، سیمان های دولومیتی و دولومیت های جانشینی .