سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی اهوازیان – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی
حسین سلج محمودی – مدیریت طرح های حوزه هندیجان

چکیده:

طرح سیستم کنترل سیلاب هندیجان شامل دایک های حفاظتی در سواحل چپ و راست رودخانه هندیجان و نیزاصلاح و بکارگیری سیلاب بر دهملا جهت حفاظت شبکه آبیاری و زهکشی و شهرستان هندیجان می باشد اینطرح یکی از طرح های مشابه می باشد که با مشکلاتی چون عدم قطعیت محاسباتی در خصوص پدیده فرسایش در دایک های حفاظتی روبرو می باشد. این مطالعات ضمن بررسی عوامل موثر بر ایجاد عدم قطعیزت و کاهشریسک خطرات ناشی از فرسایش دایک های ساحلی، طرح حفاظت نقاط با ریسک خطر بالا را با در نظر گرفتن معیارهای فنی، اجرایی و اقتصادی از میان گ ینه های مطرح مورد بررسی قرار می دهد.