سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین عاقبت بخیر – کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
غدیر شهرکی – معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان
الهه سعیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک
سهیل عرفانی – کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

چکیده:

برای مطالعه و بررسی خشکسالی دریک منطقه وجود یک تعریف طبقه بندی و چهار چوب مناسب و اصولی بسیاریضروری است از این رو معمولا خشکسالیها درغالب خشکسالیهای هواشناسی یا اقلیم شناسی کشاورزی هیدرولوژیکی و اقتصادی اجتماعی مورد مطالعه قرار میدهند برای مطالعه پدیده خشکسالی وجود داده های مناسب و طولانی مدت پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژیکی بسیارضروری است بدون وجود این داده ها امکان مطالعه دراین زمینه میسر نمی گردد بارندگی اصلی ترین عاملی است که ایجاد گسترش و دوام خشکسالیها را کنترل می کند اما تبخیر و تعرض مهمترین پارامتر اقلیمی است که میتواند رفتارهای خشکسالی را درهر منطقه ای بیان نماید اما مشکلاتی کهبرسررا محاسبه تبخیر و تعرق در طی تاریخ وجود داشته است موجب شده است که بارندگی به عنوان مناسب ترین و قابل دسترس ترین پارامتر اقلیمی برای ساخت و محاسبه شاخص های خشکسالی شناخته شود درواقع شاخصهایی که تنها برپایه داده های بارندگی استوار میب اشند درمقایسه با شاخص های پیچیده تر هیدرولوژیکی نتیجه بهتری میدهند (Oladipio, 1985 .