سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی بابایی – مرکز تحقیقات ابزی پروری ابهای داخلی کشور بندر انزلی
سیدحجت خداپرست –

چکیده:

غلظت فلزات مس ، سرب و کادمیم در بافت عضلانی ماهی کفال دریای خزر Mugil auratus سواحل استان گیلان اندازه گیری شد این ت حقیق به منظور تعیین ارتباط بین طول و وزن ماهی و غلظت فلزات فوق در بافت خوراکی این ماهی و مقایسه آن با استانداردهای جهانی انجام شد جهت استخراج فلزات از بافت عضله ماهیان مورد مطالعه از روش هضم تر و با استفاده از مخلوط اسید استفاده شد و تعیین غلظت بوسیله دستگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله ای FAAS صورت پذیرفت. نتایج حاصل نشان میدهد که میانگین غلظت عناصر سنگین مس کادمیم سرب در بافت عضله این ماهی به ترتیب ۲/۲۵۳ ، ۰/۱۷۶ و ۳/۱۷۸ میکروگرم بر گرن وزن خشک اندازه گیری شد که غلظت سرب بالاتر از حد مجاز ارائه شده توسطNHMRC , MAFF , WHO جهت مصرف انسانی میباشد.