سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی کامپیوتر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پرژک جانمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگزگروه کامپیوتر
سارا شهبازیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

یکی از مهمترین چالشهای پیش روی گریدمتحرک تخصیص منابع می باشد درگریدهای متحرک علاوه برمشکلات گرید سنتی در تخصیص منابع مسائل جدید همچون تحرک منابع محدودیت توان باطری منابع امکانات پردازشی کم منابع متحرک مطرح می شود این مسائل جدید کارپیچیده تخصیص منابع را پیچیده تر می نماید بنابراین معیار تحمل پذیری خطا برای تخصیص منابع درگریدهای متحرک همچون معیارهای کارایی حائز اهمیت است دراینمقاله با استفاده از الگوریتم پیشنهادی و شبیه سازی درشبیه ساز گسسته رخدادسیستمهای شبکه (OMNet++ به این نتیجه می رسیم که با افزایش فاصله منبع از پراکسی و افزایش سرعت حرکت منبع احتمال مهاجرت افزایش می یابد و بالعکس با کاهش فاصله منبع ازپراکسی احتمال مهاجرت کاهش می یابد.