سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عسکری حسین پور آهنگری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی ایمنی در راه اهن ، دانشگاه علم و صن
جحمید رضا مجلسی – کارشناس امور سوانح اداره حفاظت و ایمنی اداره کل راه آهن ناحیه شمال

چکیده:

آنچه که در این مقاه مورد بحث قرار گرته بدین صورت می باشد که ابتدا تصویر روشنی از وضعیت فعلی ایمنی در راه آهن ناحیه شمال ارائه شده و انواع مختلف سوانح مورد برسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد ، سپس به آنالیز علل و عوامل بروز سانحه پرداخته و راهکارهای آماری بهبود ایمنی در حمل و نقل ریلی از روش spc برای راه آهن شمال ارائه می شود. بررسی نمودارها و جداول نشان می دهد علل عمده سوانح در راه آهن ناحیه شمال ناشی از برخورد وسایل نقایه ریلی با عابر و وسایل نلیه جاده ای در گذگاه همسطح بوده که از نوع حوادث غیر راه آهنی بوده و با بهبود وضعیت گذرگاه به زیر گذر و رو گذر ایجاد دیوار حریم در حاشیه خط راه آهن در مناطق شهری به طور چشم گیری از بروز این گونه حوادث جلوگیری خواهد شد. امید است با ارائه این مقاله گتمی هر چند کوچک در جهت بهبود وضعیت ایمنی در سیستم حمل و نقل ریلی کشور برداشته شود.