سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم صفا – استادیار گروه مهندسی عمران،دانشگاه آزاد تهران مرکز
سیدمحمدفرید آستانه – استادیار گروه مهندسی عمران،دانشگاه آزاد تهران مرکز
میثم فیض آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی،دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده:

سامانه جدید مهار شبکه(G-A با تغییر ساختار ژئوگرید معمولی و اضافه کردن قلاب های پلیمری به آن، ساخته می شود.در این تحقیق به وسیله مدل سازی عددی پی نواری بر روی خاک ماسه ای شل اشباع که با صفحه ای از ژئوگرید یا مهار شبکه مسلح شده است، توان این مسلح کننده هادر افزایش مقاومت در برابر روانگرایی و کاهش تغییر مکان های پی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از تاثیر مثبت مسلح سازی در بهسازی خاک می باشد