سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساره شفیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشکده علوم پایه گروه فیزیک
پرویز حسین خانی – دانشگاه امام حسین
فلامرز ترک زاده – سازمان انرژی اتمی ایران پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده:

دراین مقاله نانوذرات تلورایدروی با استفاده ازروش شیمیایی نظیر سل – ژل تولید شده اند این نانوذرات توسط دستگاه طیف سنج UV طیف پراش پرتو XRD) X مشخصه یابی شد و پارامترهای اپتیکی و ساختاری آن مورد مطالعه قرارگرفت سپس نمونه های بدست آمده در معرض پرتوهای گامای چشمه کبالت CO60 قرار داده شد و خاصیت دزیمتری ترمولومینسانس آنها مورد بررسی قرارگرفت منحنیهای درخشندگی نشان میدهند که نانوذرات تلوراید روی نسبت به پرتوهای گامای چشمه کبالت حساسند.