سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هما نصرالهی راد – دانشجو
امراله نبی گل – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
نجم الدین مرتضوی –

چکیده:

صدمات سرمازدگی یکی ازمشکلاتاصلی پس از برداشت برای محصولاتگرمسیری می باشد دراین آزمایش موزهای رقم کاوندیش والری با هورمون متیل جاسمونات تیمار شدندقبل از اینکه دردمای پایین انبار شوند میوه با هورمون متیل جاسمونات به میزان ۱۰-۴M به مدت ۲و۴ دقیقه یا بدون تیمار هورمون متیل جاسمونات بودند ودردمای پایین ۴و۸ درجه سانتیگراد به مدت ۲۴روز انبار شدند این تیمار شیمیایی برای کاهش علائم سرمازدگی درموز موفقیت آمیز بود خرابی میوه دوره رسیدن را کاهش میدهد تیمار هورمون متیل جاسمونات درمیوه موز کمترین مقدار ضرروزیان و بیشترین مقدار موادجامد مخلوط را داشت روی هم رفته کیفیت میوه های تیمار شده با هورمون متیل جاسمونات بالکه های سطحی و سوختگی کمتر از تیمار شاهد خوب بود. نتایج حاصل نشان داد که درتیمار زمان میزان بیرکس معنی دار شد و بیشترین میزان بیرکس درتیمار زمانی ۴ دقیقه مشاهده شد و کمترین مقدار آن درتیمار شاهد دیده شد.