سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی حمدی شنگری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت. عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد وا
سیدمصطفی مومن زاده شوشتری – دانشجوی رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتروعضو باشگاه پژوهشگر
محمد حسین قرینه – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
روزبه فرهودی – عضو هایت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثر هیدروپرایمینگ بر درصد جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه گوجه فرنگی در تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با ۳ تکرار در آزمایشگاه بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی صورت گرفت. فاکتورها شامل شوری (Nacl) در سطوح(۴، ۸، ۱۲، ۰) میلی موس بر سانتی متر و بذرهای پرایمینگ شده با آب به مد ت ( ۱۰،۵ و ۱۵ ساعت) و بدون پرایمینگ (شاهد) بودند. نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثرشوری، پرایمینگ و اثر متقابل شوری و پرایمینگ روی تمام صفات معن یدار بود. بهترین دوره زمانی پرایمینگ، پرایمینگ بذور توسط آب در ۱۵ ساعت بود که بشترین اثر را بر رشد گیاهچه گذاشت.