سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بتول رضایی – دانشجویان کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد ا
مریم پاسالار – دانشجویان کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد ا
محمود دژم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

به منظور شکستن خواب بذر،آزمایشاتی در دانشگاه آزاد واحد فسا انجام گرفت. تاج خروس وحشی جزء علفهای هرز به شمار می رود و دانه های آن دارای خواب اولیه است خواب دانه در مبارزه با علفهای هرز و کشت گیاهان مرتعی مشکلاتی را فراهم می کند پژوهش حاضر سعی در یافتن روشی موثر در شکستن خواب دانه ها و تحریک جوانه زنی آنها را دارد در این تحقیق اثر تیمارهای مختلف از جمله ۵cc -1 آب مقطر(شاهد) ۲- جیبرلیک اسید +۵۰ ppm آب مقطر ۳- جیبرلیک اسید +۱۰۰ppm آب مقطر ۴- جیبرلیک اسید +۲۰۰ppm آب مقطر ۵- نیترات پتاسیم+ آب مقطر ۶- نیترات پتاسیم+ جیبرلیک اسید ۵۰ppm -7 نیترات پتاسیم + جیبرلیک اسید ۱۰۰ppm و ۸- نیترات پتاسیم + جیبرلیک اسید ۲۰۰ppm بر جوانه زنی بذور تاج خروس وحشی با استفاده از یک طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که تقریبا همه تیمارها نسبت به شاهد در افزایش درصد جوانه زنی تاثیر داشته است و نور نسبت به تاریکی مطلق، تاثیر معنی داری در افزایش درصد جوانه زنی داشت