سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داریوش سلیمی – دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
مرادپاشا اسکندری نسب –
طاهر هرکی نژاد –
داود علیاری –

چکیده:

در این تحقیق تعداد ۲۱۴ راس بره آمیخته برولا مرینو × افشاری در واحد گوسفندداری مزرعه آموزشی دانشگاه زنجان از فروردین ماه تا اسفند ماه سال ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا تاثیر چهار اثر ثابت، شامل جنس، تیپ تولد، سن و وزن میش بر وزن تولد مورد بررسی قرار گرفت که اثر سن و وزن میش بر وزن تولد غیر معنی دار اما اثر جنس بره و تیپ تولد بر وزن تولد معنی دار بود(۰٫۰۵ p< ). بر اساس آنالیز انجام شده، اثر معنی دار تیپ تولد مورد توجه قرار گرفت و سعی شد با افزایش سن از شیرگیری، متناسب با وضعیت بدنی بر ه ها، این اثر مورد بررسی قرار گیرد. بره ها در دو تاریخ ۲/۶/۸۸ و ۲۸/۶/۸۸ از شیر گرفته شدند. با توجه به تفاوت در روزهای تولد بره ها سن از شیر گیری حداقل ۱۱۳ و حداکثر ۱۷۳ روز تعیین شد. نهایتا با این روش سن کشتار بره ها برای متوسط ۳۲۳ روزگی تصحیح و اوزان حاصل مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که این روش منجر به حذف تفاوتها و غیر معنی دار شدن اثر ثابت تیپ تولد در سن ۳۲۳ روزگی گردید