مقاله برساخت پیام های سلامت و پزشکی در رسانه و تاثیر آن بر آگاهی مردم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اخلاق زیستی از صفحه ۴۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: برساخت پیام های سلامت و پزشکی در رسانه و تاثیر آن بر آگاهی مردم
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسانه و سلامت
مقاله پیام های بهداشتی رسانه ها
مقاله ارتباطات اقناعی
مقاله سیمای جمهوری اسلامی ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی طوسی سیدمجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: آذرهمایون رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: یاهک سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی پور اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بخشی از رسالت رسانه ها آگاهی بخشی عمومی و بالابردن کیفیت زندگی شهروندان است. در این پژوهش تلاش کردیم با بررسی نظریه های مختلف تاثیر اجتماعی رسانه و تاثیر رسانه های بر تغییر رفتار فردی بررسی کنیم که استراتژی فعلی سازمان صدا و سیما در انجام این وظیفه به صورت پخش پیام های سلامتی در میان دیگر آگهی های تجاری و عمومی تا چه میزان مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است. همچنین این پیام ها از نظر مخاطبان بر رفتارهای آن ها تاثیر داشته است یا خیر.
روش: در تحقیق حاضر از روش پیمایش با ابزار پرسشنامه و با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، افراد نمونه در شهر تهران انتخاب شده اند: پاسخگویی که ۱۵ سال به بالا و بیننده تلویزیون باشند به عنوان افراد نمونه در خانوارها انتخاب شدند. ۸۲۵ نفر مورد تحقیق قرار گرفتند.
یافته ها: یافته ها نشان داد که شهروندان تهرانی به طور میانگین سه ساعت و بیست دقیقه از وقت خود را به تماشای تلویزیون می گذارند. آنان توجه زیادی به پیا م های سلامت پخش شده از سیما دارند و در حدود ۹۱ درصد پاسخگویان اظهار کرده اند در حد زیاد و خیلی زیاد از پخش پیام های سلامت و مفید و موثر بودن آن رضایت دارند. ۲۹٫۹ آنان کارتون یا برنامه های عروسکی و فیلم های داستانی را موثر می دانند. تلفیق دو کارکرد آموزشی و خبری به صورت اخبار پزشکی نیز با ۱۷ درصد از نظر پاسخ گویان دارای اهمیت است.
نتیجه گیری: رسانه و خصوصا تلویزیون به عنوان رسانه فراگیر نقش مهمی در ایجاد ترغیب، تشویق و تلقین برخی رفتارها، عادات و گرایش ها دارد می توان در حوزه سلامت و بهداشت و گسترده کردن آموزش های بهداشتی در سطح جامعه از طریق رسانه به این مهم تاکید کرد.