سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا فخاری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی
عبدالعزیز ادریسی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی
محمد رحمانی – استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

مصرف جهانی گاز طبیعی روز به روز رو به افزایش است. گاز طبیعی به همراه عوامل اسیدی همچون هیدروژن سولفورH2S و گاز کربونیک CO2 در غلظت های متفاوت، گاز ترش نامیده میشود که در صورت عدم حذف این عوامل اسیدی صدمات قابل ملاحظه ای به سبب وجود فرآیند خوردگی ممکن است به خطوط انتقال و تجهیزات مصرفکننده گاز وارد شود. عمده گاز ترش ازمیادین گاز طبیعی استحصال شده و عملیات حذف عوامل اسیدی از آن را شیرین کردن گاز می گویند. منظور از شیرین سازی گاز طبیعی، بهره گیری از یک فرآیند شیمیایی، فیزیکی برای جذب عوامل اسیدی از جریان گاز می باشد. در این مقاله شیرین سازی گاز ترش توسط فرآیند جذب با حلالDEA بررسی و به کمک نرم افزار ASPEN HYSYS تاثیر میزان اسیدی بودن گاز طبیعیبر روی هزینههای ثابت از قبیل سطح انتقال حرارت مبدل حرارتی و قطر برج تعیین شده است. بر اساس نتایج شبیهسازی افزایش غلظت گازهای اسیدی در گاز طبیعی تاثیر خطی بر روی پارامترهای اقتصادی بررسی شده دارد.