سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین ذبیحی زرندینی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی گاز، دانشگاه شیراز
رفعت پارسایی – استادیار بخش مهندسی نفت، دانشگاه شیراز
فریدون اسماعیل زاده – دانشیار بخش مهندسی نفت، دانشگاه شیراز

چکیده:

استخراج سورفکتانت کاتیونی که به عنوان عامل الگو ساز در تولید مادهی سیلیکای مزو حفرهی ۴۱MCM- استفاده می شود توسط متانول و دی اکسید کربن فوق بحرانی انجام شده است. در این تحقیق اثر پارامتر های عملیاتی بر روی میزان بازدهی استخراج عامل الگوساز بررسی شده است. بر این اساس، پارامتر های شدت جریان دی اکسید کربن فوق بحرانی۰٫۰۵-۰٫۲۲ml/s و زمان ماند استاتیک min0 ) در دما -۱۳۰ ۴۰درجه سانتیگراد و فشار ۱۰۰bar معین بررسی شد. نتایج نشان داد که در شرایط بهینهی شدت جریان کمتر از ml/s 0.1 و زمان ماند min 110 بیشترین بازدهی استخراج عامل الگوساز حاصل می شود آنالیز ساختار و میزان استخراج سورفکتانت به عنوان عامل الگوساز به ترتیب بوسیلهی آنالیز پراش پوتو ایکس XRD و آنالیز وزنی حرارتی TGA انجام شد.