سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نیما پیرایش – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
منوچهر تیموری – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید خرسند – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدمحمد موسوی خویی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

فرآیند ترموشیمیایی نیتراسیون از جمله روشهای اصلاح سطح می باشد که با تغییر ترکیب شیمیایی سطح قطعه موجب بهبود خواص تریبولوژیکی سطح با تشکیل فازهای مقاوم به سایش می گردد با توجه به کاربرد گسترده ای که قطعات متالورژی پودر در صنایع مختلف به ویژه صنعت خودروسازی یافته اند و با توجه به حضور تخلخل ها در سطح این نوع قطعات و نیاز به محافظت از سطح در شرایط عملکردی در این تحقیق با تشکیل لایه های نیتریدی درسطح قطعه متالورژی پودر (Astaloy CrM + 0.3 C با اسفتاده از حمام نمک مذاب سیاناتی نسل جدید و عاری از سیانور به بررسی تاثیر لایه های ایجاد شده برخواص ومکانیزم های سایشی پرداخته شده است نتایج ارایه شده توسط آنالیز پراش اشعه X حضور تک فاز ε (Fe2-3N) رادر سطح قطعه نشان داد جهت بررسی خواص سایشی نمونه ها تحت آزمون سایش پین روی دیسک قرارگرفتند. نتایج نشان دادند لایه های ایجاد شده در هر دو دمای انجام فرایند دربارهای عمودی اعمال شده موجب افزایش قابل توجه مقاومت سایشی سطح قطعه و کاهش نرخ سایشی شده اند.