سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید خاکزاد – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه جندی شاپور
پریسا رضایی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه جندی شاپور
غلامرضا گودرزی – عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور و دانشجوی ph.D بهداشت محیط دانشگاه تهرا

چکیده:

هرساله هزاران نفر در ایران بر اثر عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم در معرض ابتلا به بیماری و حتی مرگ و میر قرار می گیرند. بر طبق آمار بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۲ هر ساله ۱۵ میلین کودک زیر ۵ سال بر اثر بیماریهای منتقله توسط اب در جهان می میرند. بر ا ین اساس دستیابی به آب آشامیدنی سالم و عاری از عوامل بیماری زا یکی از چالش های بزرگ کشورهای در احل توسعه می باشد. دستیابی به روش ساده و ارزان جهت گندزدایی آب در مناطق محروم و روستایی که امکانات بهداشتی ضعیف می باشد همیشه مد نظر بوده است. یکی از این روشها استفاده از گندزدایی با اشعه خورشدی است. پرتوهای خورشید دارای اشعه فرابنفش (UV9 می باشند که گندزدایی مؤثری است، از این رو از این پرتوها جهت گندزدایی آب می توان استفاده کرد. در این تحقیق که در سه فصل زمستان، بهار و تابستان صورت گرفته، با نمونه برداری از رودخانه کارون در این فصول و در معرض آفتاب قرار دادن نمونه ها میزان کاهش کلیفرم ها به روش MPN و بر اساس استاندارد متد بررسی شد. نتایج نشان می دهد که میزان کلیفرم ها در مدت ۴ ساعت پرتودهی کاهش چشمگیری را پیدا می کنند. بدین صورت که در کدورت های ۳۵ و ۵۵، ۴۹ و ۱۶۲ NTU میزان کلیفرم ها به ترتیب ۰، ۰، ۲، ۱۴ MPN/100ml میرسد. در ضمن در این تحقیق مقایه ای میان گندزدایی با افزایش حرارت و uv صورت گرفته که نشان داد که آفتاب اثر بیشتری در حذف uv کلیفرم ها دارد تا افزایش حرارت. در نهایت می توان بیان داشت که روش گندزدایی با اشعه آفتاب که در شهر اهواز بررسی شده روش مناسبی هت از بین بردن میکروارگانیسم ها در کدورت های پائین می باشد و می توان آن را برای مناطق محروم در روستاهایی که آب سالم در اختیار ندارند پیشنهاد کرد. البته این روش نیاز به بررسی بیشتر در زمینه حذف عوامل بیماریزای دیگر، اسپورهای باکتریها، انگل ها و ویروس ها و عوامل فیزیکی و شیمیایی دارد.