سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی وفایی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران
فرزام فرزان – استادیار دانشگاه مازندران
مصطفی افشاری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
علی اکبر میرزاپور – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمود آباد

چکیده:

بهره گیری از فناوری پیشرفته و رد روز افزون زندگی ماشینی، سبب کاه فعالیت های ورزشی شده است. با در نظر گرفتن فواید این فعالیت ها، باید سعی در گسترش روزش در اقشار جامعه کرد. به همین دلیل این تحقیق قصد داشت علل عدم رغبت به فعالیت های ورزشی در بین فرهنگیان استان مازندران را با تأکید بر متغیرهای علل سوق دهنده ها و موانع بازدارنده، شناسایی و اولویت بندی کند.