سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابوالفضل سوزنی – دکترای مدیریت اقتصاد بین الملل، مدرس و معاونت دانشگاه میزان تبریز
ناصر چمن گرد – دانشجوی دکترای مدیریت مالی، مدرس دانشگاه میزان تبریز
علیرضا علیپور – کارشناس ارشد حسابداری، مدرس دانشگاه میزان تبریز
عبدالحسین رضوانی – کارشناس ارشد حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

چکیده:

اقتصاددانان معتقدند که رشد و توسعه پولی و مالی و ثبات اقتصادی در هر کشوری، شرایط مناسب و لازمی برای دسترسی به نرخ بالای رشد اقتصادی و درآمد ملی را در بر دارد و اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز بر این نکته توجه بیشتری دارند. در این مقاله، هدف ما برآورد یک مدل اقتصاد سنجی برای تحلیل نقش و تأثیر توسعه پولی و مالی، بر اقتصاد و درآمد ملی است. انتخاب متغیرها طبق توسعه بخش پولی و مالی، رشد اقتصادی، دیدگاههای پولگرایان و کنیزین ها در مورد اثر سیاستهای پولی و مالی می باشد. در این خصوص مجموعه داده هایی را (بر اساس آمارهای سازمانهای بین المللی) در سری زمانی خاصی مشخص کرده و سظپس یک مدل تصحیح خطا برداری را برآورد می کنیم. همچنین در این مقاله سعی داریم به کلیت انواع نهادیهای پولی و مالی ومراکز تصمیم گیری در اقتصاد نیز اشاره ای داشته باشیم، لذا در این راستا از مهمترین پیشرفتهای اخیر در رابطه با اقتصاد سنجی مالی و مسائل پولی و مالی، بعلاوه از مقاله هایی که در کنفرانس های اقتصاد و مالی با حضور ناشرین و مؤلفین در این رابطه ارائه گردیده نیز کمک می گیریم تا بر این اساس این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گیرد.