سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مژگان غریب زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت- دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی
مریم رحیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت- دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی
روحان رخشایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت- دکترای شیمی کاربردی و عضو هیات علمی

چکیده:

با توجه به کمبود آب و هزینه زیاد تهیه آب و هزینه زیاد تهیه آب مناسب برای فرآیندهای تولید استفاده مجدد از پساب هدفی است که مورد توجه محققان قرار گرفته است. روش های جذبی به عنوان یکی از روش های موثر برای حذف الاینده ها مورد توجه قرار می گیرند. در شرایطی که ماده جاذب ارزان باشد قابلیت دسترسی آسان داشته باشد و همچنین از ظرفیت جذب مناسبی برخوردار باشد بیشتر مور اهمیت است این ماده حاذب می تواند منشای معدتی گیاهی حیوانی سنتزی و بیولوژیکی داشته باشد. در این تحقیق میزان حذف رنگ متیل اورانژ توسط موی سر ریز شده اندازه گیری شد و تاثیر عوامل مختلفی نظیر غلظت رنگ ۱۵ pH ppm محلول ۷، دور همزن۳، دمای آزمایشگاه ۲۵C در زمان ۱۸۰ دقیقه مقدار جاذب دوز موی سر gr/lit 2 بررسی شد. نتایج آزمایش نشان می دهد که در زمان ۱۸۰ دقیقه بیشترین مقدار جذب توس جاذب موی سر را داریم.