سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای قابوسنامه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اکرم عارفی – کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده:

؛«قابوسنامه» از مهمترین کتابهای نثر فارسی شامل حکایت ها و تمثیل ها و مطالب سودمند اخلاقی است. به دلیل همین ویژگی ارزشمند، تا کنون بازنویسی های بسیاری از حکایت های «قابوسنامه» برای کودکان و نوجوانان به سرانجام رسیده است. کهن ترین این بازنویسی ها سال ۱۳۴۱ به دست مهدی آذریزدی در جلد سوم مجموعه ی «قصه های خوب برای بچه های خوب» به رشته ی تحریر درآمد. محدوده ی این پژوهش بررسی یازده قصه بازنویسی شده این کتاب و مقایسه ی آنها با مآخذ است. فرضیه تحقیق بر پایه ی هماهنگی برخی عناصر کلیدی قصه های «قابوسنامه» با قصه های کودک و نوجوان استوار است. از این رو درونمایه، سبک، شخصیت و صحنه، در قصه های بازنویسی شده، بررسی و با مأخذ مقایسه شده است. به دلیل وجود درونمایه های اخلاقی و تربیتی و شخصیت های تک بعدی و ایستا در حکایت های «قابوسنامه»، بازنویس، دگرگونی اندکی در این عناصر به وجود آورده است. بیشترین تغییر، در سبک نگارش صورت پذیرفته، از این رو بازنویسی قصه ها بیشتر از نوع ساده نویسی است تا باز آفرینی.