سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نعیمه بابازاده حبشی – دانشجوی برق- الکترونیک و سرپرست پروه پژوهشی
رقیه عبادزاده – دانشجوی برق- مخابرات و عضو گروه پژوهشی

چکیده:

نانو لوله های کربنی در واقع صفحات گرافیتی هستند که لوله شده و به صورت لوله های تک یا چند دیواره در آمده اند. خصلت ویژه کربن که به صورت آرایش نانو لوله های کربنی درآمده است خواص استثنایی فوق العاده ای را برای نانو لهله ها رقم زده که کاربردهای وسیعی را برای نانو لوله ها منجر شده است. روش های متفاوتی برای تولید نانو لوله های کربنی وجود دارد از جمله روش تخلیه ی قوس الکتریکی، تبخیر لیزری و …