سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید امین رونقی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا کیانی رشید – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی متا

چکیده:

فرآیند گرافیت زایی در فولاد ها به تجزیه فاز نیمه پایدار سمنتیت به فازهای پایدارتر گرافیت و فریت گفته می شود. در فولادهای تجاری رایج به دلیل حضور عناصر پایدار ساز کاربید نظیر کروم و منگنز، انجام استحاله گرافیت زایی مستلزم سپری نمودن زمان های طولانی است. ساختارهای مارتنزیتی و بینیتی به عنوان بهترین ساختارهای موجود جهت ایجاد فولادهای گرافیت زایی شده، شناخته شده اند. آزمون های دیلاتومتری انجام شده بر روی فولاد هایپریوتکتویید صنعتی از ساختار اولیه مارتنزیتی بیانگر پیروی فرایند گرافیت زایی از رابطه Hohnson-Mehl-Avrami می باشد. در تحقیق حاضر نحوه تأثیر دمای آنیل بر فرایند گرافیت زایی بررسی شده و نمودار TTT استحاله گرافیت زایی در بازه دمایی مورد نظر ترسیم شده است. همچنین به کمک روش های آنالیز عددی و با استفاده از داده های بدست آمده از تست های دیلاتومتری، ثوابت رابطه آورامی استخراج گردیده است.