سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی زند رحیمی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد
عباس پولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این تحقیق از سه نوع فولاد ضد زنگ آستینی ۳۱۶ با درصدهای متفاوت کربن استفاده شده است. برای بررسی اثر کربن روی مرزدانه ها چهار نوع متفاوت عملیات حرارتی استفاده شد که شامل آستنیته کردن در دمای ۱۰۵۰ درجه سانتیگراد برای مدت زمان یک ساعت و حرارت دادن در درجه حرارت های ۷۵۰، ۶۵۰، ۸۵۰ برای زمان های متفاوت و سرد کردن در هوا می باشد. در مرحله بعد تعدادی از نمونه ها در درجه حرارت ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد بمدت زمان ۲ ساعت کربوره شده و در درجه حرارت ۱۰۵۰ درجه سانتیگراد برای مدت زمان یک ساعت تحت عملیات حرارتی همگن شدن قرار گرفتند و سپس در درجه حرارت ۷۵۰ درجه سانتیگراد بمدت یک ساعت بیر شدند. ساختار میکروسکوپی نمونه ها توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی مورد بررسی قرار گرفتند. مشاهده شد که درصد کربن بالا باعث دندانه ای شدن مرزدانه ها قبل از تشکیل کاربید می شود و دو آلیاژهای با درصد کربن کم مرزدانه ها هیچ تغییری نمی کند. بنابر این کربن بعنوان غنصر آلیاژی بین نشینی مهم برای دندانه ای شدن مرزدانه ماقبل از تشکیل کاربید عمل می نماید. که این عمل باعث افزایش مقاومت به خزش فولاد می شود. علت دندانه ای شدن در اثر اعوجاج شبکه توسط کربن زیادی در مرز دانه ها می باشد. دانه ای شدن باعث افزایش انرژی ذخیره شده سیستم می گردد.