سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدسعید ارمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علی شفیعی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا ابراهیمی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مهدی گل مکانی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، شرکت ایران ذوب

چکیده:

در این پژوهش سعی شده است تأثیر افزودن درصد معینی از میش متال (Mischmetal) و آلومینیوم بر ریز ساختار، سختی قبل و بعد از عملیات حرارتی، مقاومت بر ضربه و نرخ سایش آلیاژ چدن سفید حاوی ۱۷% کروم مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که افزودن میش متال باعث افزایش سختی قبل و بعد از عملیات حرارتی، افزایش مقاومت بهسایش، ضربه و کاهش اندازه دانه ها، آستنیت باقیمانده، اندازه کاربید و همچنین تغییر مورفولوژی آلیاژ می گردد. همچنین افزودن آلومینیم باعث تغییر مورفولوژی و افزایش خواص مکانیکی آلیاژ می گردد.