سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه پاداشی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه کرج
اکبر فرقانی – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشگاه گیلان
محمدرضا خالدیان – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان

چکیده:

رودخانه گوهر رود یکی از رودخانه های مهم رشت محسوب می شود که از کوههای لاکان سرچشمه می گیرد و پس از عبور از ضلع غربی شهر رشت می گذرد و د رمنطقه پیربازار رشت با زرجوب تلاقی پیدا کرده و به نام رودخانه پیربازار وارد تالاب انزلی می گردد گوهر رود به طور دائم مورد هجوم فاضلابهای صنعتی شهری و کشاورزی قرار میگیرد دراینتحقیق به منظور بررسی برخی پارامترهای شیمیایی PH,EC، پتاسیم و فسفر ۳ ایستگاه درطول رودخانه انتخاب و در اردیبهشت سال ۸۴ ازآب آنها نمونه برداری شد نتایج نشان داد که مقدار پارامترهای TDS,PH,EC پتاسیم و فسفر در ایستگاه ۳ سیاه اسطلخ نسبت به ایستگاه ۱ شهرک قدس و ایستگاه ۲ پارک شهر بیشتر است و برای شرب و کشاورزی مناسب نمی باشد.