سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا زارعی دارکی – گروه زیست شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
بهروز زارعی دارکی – گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان
فهیمه سلیم پور – گروه زیست شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

در این مقاله نتایج مطالعات آلگافلوریستی بر روی برکه های تثبیت تصفیه خانه های اصفهان با تاکید بر شاخه جلبک های سبز- آبی ارائه شده است که نمونه برداری از ۳ تصفیه خانه شاهین شهر، شرق و سپاهان شهر اصفهان انجام ش د. به طور کلی گونه ه ای شناسائی شده از این شاخه شامل ۲۲ گونه بود که در بر گیرنده ۲ رده ، ۳ راسته ، ۶ تیره و ۹ جنس می باش د. در این بین جنس Oscillatoria با ۷ گونه بیشترین تنوع را به خود اختصاص داده است . در طی تحقیق، برکه های تثبیت شاهین شهر و شرق نسبت به سپاهان شهر از نظر فلور جل بکی غنی تر بودند . در مجموع ۵ گونه جدید برای آلگافلور برکه ها ی اصفهان شناسائی و معرفی گردید.