سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات کاربردCFDدر مهندسی شیمی، گروه مهن
مسعود رحیمی – استاد، مرکز تحقیقات کاربردCFD
سیدرضا شعبانیان – دانشجوی دکتری

چکیده:

اختلاط بنزین با افزودنی هایش نظیرMTBE و پیرولیز که معمولاً در یک مخزن بزرگ همزن دار صورت می پذیرد ازاهمیت بسیاری برخوردار است. در این تحقیق به منظور یافتن راهی برای افزایش ظرفیت اختلاط بنزین با افزودنیهایش، یک مخزن ۲/۲میلیون لیتری ذخیره بنزین به همراه همزن و اتصالات آن در نرم افزارFluent شبیه سازی شد و روند اختلاط در مخزن پیش بینی شده است. برای تایید نتایج حاصل از شبیه سازی به هنگام تزریق افزودنی ها به بنزین در حال کارپمپ سیرکولاسیون مربوط به مخزن بنزین در هر ساعت نمونه گیری و دانسیته آن آزمایش شد. داده های حاصل از اندازه گیری با داده های شبیه سازی مطابقت داشت. برای بررسی زمان اختلاط، رابطه ای برای درصد اختلاط مورد استفاده قرار گرفته و نهایتا امکان افزایش ظرفیت اختلاط را درصورت افزایش دبی تزریق افزودنی ها بررسی شده است