سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میربهمن غنی زاده – دانشجوی مهندسی نفت
سیدعلی غنی زاده – مهندس ناظر عملیات ساخت شرکت پارس جنوبی
عباس هاشمی زاده – کارشناس دفترفنی شرکت مپنا پارس جنوبی
محسن وحیدی – کارشنسا ارشد مهندس یمکانیک

چکیده:

جذب و ذخیره سازی کربن دی اکسید CCSازموضوعات بسیارمهمی است که درسالهای اخیر به دلیل افزایش گرمایش جهانی و اثرات سوء آن برمحیط زیست و کره زمین مورد توجه بسیاری از دانشمندان و محققین قرارگرفته است جذب و ذخیره سازی دی اکسید کربن راهی کم هزینه و ایمن برای کاستن از دی اکسید کربن درمقیاس بزرگ است دراین روش گاز کربن دی اکسیدتوسط روشهای مختلف CCS به سازندهای زیرزمینی منتقل می شود و باعث کاهش انتشار آن به اتمسفر می شود لزوم توجه بیشتر به این امر درایران باتوجه به مقام هفتم ایران درتولید گاز دی اکسید درجهان و گسترش صنایع مختلف ضروری به نظر می رسد دراین مقاله به بررسی انواع CCS و مشکلات و محدودیت های روش مختلف آن خواهیم پرداخت