سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم دائمی – مربی دانشگاه جامع علمی کاربردی، واحد گلخانه های صدرا، شیراز
مریم جعفرخانی کرمانی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، بخش کشت بافت و انتقال ژن
عنایت الله تفضلی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، گروه کشاورزی، مرودشت
بهنام بهروز نام – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه باغبانی، جهرم

چکیده:

بخش تولید گل های بریدنی مهمترین بخش در زیر مجموعه گل و گیاهان زینتی است و بطور متوسط سالانه بیش از ۸۰۰ میلیون شاخه گل بریدنی در ایران تولید می شود که گل رز به دلیل شکل و رنگ گوناگون یکی از جذاب ترین گل های جهان می باشد در سال های اخیر سطح زیر کشت رزهای گلخانه ای در ایران افزایش یافته و روش کشت بافت برای تکثیر تعداد زیادی از گیاهان در جهت ایجاد گیاهان یکنواخت از لحاظ ژنتیکی و عاری از بیماری در مقیاس وسیع استفاده شده است اما این روش تا بحال در ایران بصورت تجاری مورد استفاده قرار نگرفته است. در این پژوهش رز (Rosa hybrida L.) رقم ،’Full House’ تکثیر شده به روش کشت بافت که بر روی پایه خود کشت شده بود با رزهای کشت بافتی پیوند شده بر روی پایه نسترن و نیز گیاهان وارداتی مقایسه شد. فاکتور های مهم تجاری از قبیل وزن تر، وزن خشک، ارتفاع، تعداد برگ، تعداد برگچه، سطح برگ بالغ، قطر، تعداد گره و طول میان گره ساقه گل دهنده، طول، قطر، تعداد گلبرگ، وزن تر و خشک و همچنین میزان کلروفیل برگ، شاخص کیفیت، فاصله زمانی بین دو برداشت (Flash to Flash) و عمر گلجای اندازه گیری و در نهایت شاخص های ذکر شده در این ژنوتیپ و به منظور اطمینان از ارزش و عملکرد رزهای کشت بافتی در مقایسه با رزهای وارداتی مورد بررسی قرار گرفتند. مقایسه عملکرد در ۱۸ شاخص اندازه گیری نشان داد که در اکثر صفات تفاوت معنا داری بین سه روش تکثیر وجود نداشت و در صفاتی از جمله طول ساقه، وزن تر، قطر و طول گل، تعداد گلبرگ، میزان کلروفیل، فاصله زمانی بین دو برداشت و عمر گلجای گیاهان کشت بافتی بر روی پایه خود نسبت به دو روش تکثیر دیگر بطور معنا داری برتری نشان دادند. با توجه به اینکه اکثر صفات برتر از اهمیت زیادی برخوردارند و ویژگی های مهم تجاری یک گل رز را نشان می دهد، بنابراین در این رقم تکثیر به روش کشت بافت قابل توصیه است.