سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین قهرمانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان
یاسمن جهانگیری – کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی
حکیم زمانی – مدیردفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

امروزه تهیه کنسانتره ازمیوه ها و سبزیجات به عنوان یک روش موثر در صنعت غذا مورد توجه قرارگرفته است چرا که از یک سو حجم محصول کمینه و زمان نگهداشت آن به تبع ممانعت از فساد میکروبی میوه افزوده می شود. و از سوی دیگر باعث اقتصادی تر شدن فروش و تنوع محصول و رونق و سهولت بازار می شود از انجا که انجیر میوه ای بسیار غنی از مواد معدنی و مغذی می باشد که سطح زیرکشت وسیعی در کشوردارد و از دیرباز اهمیت خاصی در فراورش محصولات غذایی و دارویی داشته است بی شک دانستن مشخصات رفتاری این سیال درمراحل مختلف این فرایندها ضروری خواهد بود لذا دراین تحقیق تهیه و بررسی یک مدل آرنیوسی برای مطالعه رفتار رئولوژیکی و ویژگیهای سیال آب تغلیظ شده انجیر در دستورکار قرارگرفت برای این منظور پس از تهیه کنسانتره انجیر در چهار دمای مختلف ۱۵ و ۲۰و۲۵ و ۳۰ و چهار سطح جامد محلول (°BriX 55و۶۰و۶۵و ۷۰ توسط یک ویسکومتر آزمایشگاهی مقدار ویسکوزیته ظاهری سیال اندازه گیری شده است نتایج بدست آمده دریک بریکس ثابت رفتار غیرنیوتنی از نوع مدل توانی را برای این سیال نشان میدهد که تقریبا با معادله برای محدوده متوسط دمای آزمایشهای این تحقیق قابل توصیف است