سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امید نیل فروشان – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا،
امیرعلی نیکخواه – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حبیب قنبرپوراصل – دکتری هوافضا

چکیده:

در این مقاله با توجه به ماموریت یک ماهوارهبر مشخص، به طراحی یک سیستم ناوبری اینرسی برای آن پرداخته شده است. این سیستم ناوبری اینرسی متشکل از یک واحد اندازهگیری اینرسی میباشد که بمنظور کاهش هزینه و همچنین امکان در دسترس بودن واحد مورد نظر از حسگرهای نسبتًا ارزان و موجود در بازار استفاده شده است. جهت افزایش دقت خروجیهای سیستم ناوبری از روش ناوبری جی پی اس به عنوان روش کمک ناوبری استفاده شده است. فیلتر کالمن جهت تلفیق خروجیهای هر دو سیستم ناوبری بکار گرفته شده است. در نهایت نتایج شبیهسازی مسی ر حرکت ماهوارهبر به همراه نتایج شبیهسازی سیستمهای ناوبری اینرسی و تعیین موقعیت جهانی و تلفیق این دو سیستم به روش تلفیق توام ضعیف بصورت جداگانه ارائه شده است