سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسین حدادخداپرست – ۱ استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
اسماعیل عطای صالحی – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
رضا اسماعیل زاده کناری – -۳ استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی س
فاطمه همدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

با افزایش جمعیت جهان،تهیه و تولید غذا به عنوان مشکل بزرگ برای بشریت تبدیل شده است.استفاده از منابع جدید غذایی برای حل این مشکل امری لازم و ضروری است.درحال حاضر با وجود جمعیت فعلی کشور، در زمینه تامین مواد غذایی و بخصوص روغن در کشور با مشکل مواجه هستیم.بنابراین استفاده از منابع طبیعی یکی از راه های حل معضل غذا است.درختان پسته وحشی از جمله خنجوک بیش از یک میلیون و دویست هزار هکتار از اراضی کشور را به خود اختصاص می دهد.بررسی ترکیب شیمیایی روغن مغز خنجوک نشان می دهد که میزان چربی ان ۳۰ ، درصد می باشد۸۳/۰۶درصد از ترکیب اسیدچربی ان را، اسیدهای چرب غیراشباع تشکیل می دهد.اسید چرب غالب در روغن مغز خنجوک اسیداولئیک است.میزان اسیدلینولئیک ۲۳/۵۰ است.ساختار اسیدچربی روغن مغز خنجوک نشان می دهد که به روغن زیتون بسیار شبیه است