سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی قنواتیان – کارشناس ارشد مهندسی عمران، واحد مهندسی عمومی، شرکت پتروشیمی فجر

چکیده:

نظر به اهمیت شالوده و پی در طراحی برج خنک کننده ، بررسی وضعیت پی و مدلسازی این سازه جهت انتقال نیروی بارگذاری به زمین از اهمیت ویژه ایی برخوردار است در بعضی از موارد برای جلوگیری از بلندشدگی پی، شمع مورد استفاده قرار می گیرد. در صنعت پی های عمیق امروزی، برای اطمینان از پیش بینی طرح و همچنین کنترل کیفیت عملیات اجرایی ، انجام آزمایش ها به عنوان روشی قابل اعتماد محسوب می گردد تعیین ظرفیت باربری و رفتار _تغییر مکان شمع و یکپارچگی توسط آزمایش های بارگذاری استاتیکی و PIT مورد مطالعه قرار می گیرد نتایج و تفسیر آزمایش ضروری و قابل توجه می باشد در شمع های درجاریز انجام آزمایش تست استاتیکی بطور معمول پرهزینه، دشوار و دقیق می باشد و بالعکس آزمایش PIT کم هزینه، سریع و یک راه حل علمی و اقتصادی به شمار می رود. در این مقاله با بررسی مطالعه موردی در پروژه طرح توسعه برج خنک کننده پتروشیمی فجر I ، بندرماهشهر ، نتایج آزمایش های بارگذاری استاتیکی فشاری و یکپارچگی شمع ها مطابق استانداردهای ASTM D-1143 & ASTM D-5882 ، بر روی چند شمع که هر دو آزمایش بر روی آنها انجام شده است به منظور تخمین وضعیت شمع ها مقایسه و نتایج بررسی می شود.