سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیررضا غلامحسینی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مجتبی یوسفی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد
داود ارادتمند اصلی –
سیدمصطفی مقیمی –

چکیده:

با پیشرفت و توسعه صنایع استخراج معادن ذوب فلزات و مصرف کودهای شیمیایی آلودگی فلزات سنگین به مشکل بزرگ زیست محیطی تبدیل شده است گیاه پالایی phytoremediation فناوری استفاده از گیاهان برای پالایش آلودگی از محیط زیست است که روشی موثر و ارزان قیمت با قابلیت های قابل توجه برای استخراج تثبیت محسوب کردن و یا سمیت زدایی آلاینده های آلی و غیرآلی است هدف این مطالعه بررسی امکان گیاه پالایی درخاک با استفاده ازگیاه شبدربرسیم درحضورزئولیت برروی فلزسنگین کروممی باشد این ازمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی شامل سه سطح عنصرکروم ۰و۵و۱۰ میلی گرم برکیلوگرم خاک و سه سطح زئولیت ۰و۲۵و۵۰ گرم برکیلوگرم خاک با سه تکرار درگلخانه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین اجرا شد نتایج نشان داد درهرسطح کروم مصرفی سطح سوم زئولیت مصرفی افزایش وزن خشک و کاهش غلظت کروم گیاه را سبب شده است حضورکروم برمحتوای کروم اندامهای گیاهان موثر میب اشد.