سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیررضا غلامحسینی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مجتبی یوسفی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد
داود ارادتمند اصلی –
سیدمصطفی مقیمی –

چکیده:

آلودگی خاکها به فلزات سنگین یکی ازمشکلات خاکهای کشاورزی می باشد ارایه یک روش مطمئن که ضمن رفع آلودگی کم هزینه و نسبتا سریع باشد و آثار جنبی نامطلوب برای سلامت محیط نداشته باشد بسیارضروری است لذا گیاه پالایی یکی ازروشهای کم هزینه و بیولوژیک درتصفیه خاک ها می باشد هدف این مطالعه بررسی امکان گیاه پالایی درخاک با استفاده ازگیاه شبدربرسیم درحضورزئولیت برروی فلزسنگین سرب می باشد این ازمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی شامل سه سطح عنصرسرب ۰و۱۰۰و۲۰۰ میلی گرم برکیلوگرم خاک و سه سطح زئولیت ۰و۲۵و۵۰ گرم برکیلوگرم خاک با سه تکرار درگلخانه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین اجرا شد نتایج نشان داد درهرسطح سرب مصرفی سطح سوم زئولیت مصرفی افزایش وزن خشک و کاهش غلظت سرب گیاه را سبب شده است حضورسرب برمحتوای سرب اندامهای گیاهان موثر میب اشد.