سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی یوسفی راد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمد عسکری قاهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
داود ارادتمنداصلی –
امیررضا غلامحسینی –

چکیده:

ازگیاهان می توان برای پاکسازی خاک از الاینده ها استفاده کردولی برای این امر ممکن است سالها و یا حتی چندین دهه وقت لازم باشد به همیندلیل گیاه پالایی به مراه موادشیمیایی اصلاح کننده مطرح است گیاه پالایی شیمیایی عبارتست از استفاده ازترکیبات شیمیایی ومواد آلی برای بهبود راندمان پالایش عناصرفلزی توسط گیاهان این تحقیق با هدف مقایسه تاثیر کلات کننده ی سنتزی EDTA درپالایش خاک آلوده به عنصر مس تحت کشت شبدربرسیم بصورت ازمایش گلخانه ای اجرا شد یک نمونه خاک زراعی با سه سطح آلودگی مس ۰و۱۵۰و۳۰۰ میلی گرم برکیلوگرم به روش اسپری کردن الوده شد دوهفته پس ازکاشت به تعدادی دیگر از گلدانها EDTA به مقادیر ۲۰و۴۰ میلی مول برکیلوگرم همراه با آب ابیاری اضافه شد نتایج نشان داد که حضور مس درخاک دردزهای ۱۵۰و۳۰۰ ppm افزایش غلظت و محتوای مس اندامهای گیاهی و درنتیجه اثرمنفی برگیاه و کاهش وزن خشک را سبب می شود.