سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه بطیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
جمیل واعظی – هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه زیست شناسی
حمید اجتهادی – هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه زیست شناسی
محمد فارسی – هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به شناخت اثرات شفابخشی و مصرف گیاه مریم گلی در طب قدیمی یونانی و رومی و نیز کاربرد امروزه آن در صنایع داروسازی عطرسازی و فراورده های بهداشتی ارایشی و نیز بعنوان طعم دهنده و چاشنی درصنایع غذایی گونه های دارویی Salvia L. در شمال شرق ایران مورد بررسی تشریحی و گیاه شناختی قرارگرفت تا روابط فیلوژنی آنها مشخص گردد بدین منظور گونه های S.atropatana, S. macrosiphon, S. sclarea, S. leriifilia, S. chloroleuca, S. reutrana مورد ارزیابی قرارگرفتند. صفات مورفولوژی جداکننده گونه ها اندازه و رنگ براکته، حلقه کرک درون جام گل اندازه برگ بیرون زدگی خامه را می توان نام برد از نظر ساختار تشریحی دمگل آذرین و دمبرگ تقریبا همانند هم بوده و با صفات تشریحی این گونه ها را نمی توان از هم تفکیک کرد.