سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی یوسفی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اصفهان
روح الله کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تالاب ها و مناطق مرطوب به لحاظ تنوع زیستی و حفظ محیط زیست از اکوسیستم های آبی خیلی مهم بشمارمی آیند. یکی از ارکان اصلی ساختار این قبیل اکوسیستم ها پوشش گیاهی آنهاست. در این پژوهش، فلور، شکل زیستی و نوع زندگی گیاهان آبزی و نیمه آبزی تالاب چغاخور بررسی می شود. این تالاب در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده و در حدود ۱۵۰۰ هکتار وسعت دارد. در این پژوهش بطور کلی ۵۹ گونه گیاه آبزی و نیمه آبزی شامل ۳۵ گونه دو لپه ای و ۲۴ گونه تک لپه ای شناسایی شدند. این گیاهان به ۲۸ خانواده و ۴۱ جنس تعلق دارند. خانواده های ژونکاسه با ۸ گونه، سیپراسه با ۵ گونه، پوتاموژتوناسه، رانونکولاسه و پلی گوناسه هرکدام با ۴ گونه بیشترین تعداد گونه ها را دارا هستند. در مجموع در حدود ۴۷/۴% گونه ها ژئوفیت ، ۲۷/۲% همی کریپتوفیت و ۲۵/۴ % تروفیت هستند. بنابراین ژئوفیتها با ۲۷ گونه فراوان ترین شکل زیستی تالاب را تشکیل می دهند