سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جعفر احسانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
لاله رومیانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مهدی شمسایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
میلاد منیعات – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

چکیده:

دراین تحقیق گیاهان آبزی برخی از اکوسیستم های آبی مهم استان خوزستان در سال ۸۹-۸۷ بررسی شد در منطقه مورد مطالعه ۵۰ گونه گیاهی متعلق به ۳۲ جنس و ۲۴ خانواده شناسایی شدند غالبترین گونه های ابزی غوطه ور در این منطقه Potamogeton crispus وNajas marina، Ceratophyllum demersum می باشند که گونه سراتوفیلوم در بیشتر کانالها و آبگیرهای استان خوزستان وجود دارد و توده های وسیعی را در کانالهای ابرسانی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی و کشاورزی تشکیل میدهد گونه های Phragmites australis ، Polygonum cespitosum و Typha laxmanni وCyperus pygmaeus در حاشیه آبها و مناطق مردابی اجتماعات وسیعی را تشکیل میدهند خانواده Polygonaceae ، Potamogetonaceae و Juncaceae بیشترین آمار را در بین خانواده های گیاهی آبزی مورد مطالعه بخود اختصاص داده بودند درمنطقه حفاظت شده بیشه عباس آباد شهرستان دزفول گونه های آبزی بیشترین تنوع را بخود اختصاص داده بود که جنس پوتاموژتون با ۴ گونه P.perfoliatus ، P.nodosus ، Potamogeton crispus و P.illiniensis بالاترین تنوع را داشت.