سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رقیه قناعت دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
محمدعلی رجامند – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه ارومیه
عبداله حسن زاده قورت تپه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

منطقه ی مورد مطالعه با وسعتی معادل ۵۳۰۷/۳ هکتار و با مختصات جغرافیایی ۳۷ درجه و ۱۳ دقیقه تا ۳۷ درجه و ۲۳ دقیقه عرض شمالی و ۴۵ درجه و ۲ دقیقه تا ۴۵ درجه و ۱۳دقیقه طول شرقی در جنوب شهرستان ارومیه قرارگرفته است منطقه دارای حداقل ارتفاع ۱۴۲۰ متر و حداکثر ۲۴۰۰ متر می باشد این منطقه شامل ۲۵۰ گونه گیاهی متعلق به ۵۰ تیره و ۱۷۰ جنس جنس، گون از تیره پروانه آساها با ۱۳ گونه می باشدشکلهای زیستی عمده منطقه به صورت تروفیت و همی کریپتوفیت می باشد بیشترین پراکنش جغرافیایی گیاهان با ۶۱/۲۸ درصد مربوط به منطقه ایران ـ تورانی است مهمترین عوامل اکولوژیکی موثر در تغییر پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه جهت جغرافیایی ارتفاع، بافت خاک و شیب می باشند.